Zorgeloos Thuis van Zorgcentrum het Bildt.

Dezelfde zorg en dienstverlening als in een zorginstelling, gewoon bij u thuis? Dat kan met de nieuwe dienst Zorgeloos Thuis van Zorgcentrum het Bildt. U blijft zelfstandig wonen, in uw eigen huis, met alle zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is. Zo kunt u uw leven voortzetten, op uw eigen manier.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor Zorgeloos Thuis?

U komt in aanmerking voor Zorgeloos Thuis als u een indicatie heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg. Deze indicatie kan verzilverd worden in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit omvat verzorging en verpleging zoals afgesproken in het zorgplan, onverwachte zorg (bijvoorbeeld ’s nachts), huishoudelijke hulp, de dagelijkse maaltijden of een vergoeding hiervoor.

 

Afhankelijk van wat u nodig heeft, kan Zorgeloos Thuis bestaan uit:

 • Verpleging;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Begeleiding (individueel en/of dagbesteding);
 • Wlz-behandeling ( Specialist Ouderengeneeskunde of GZ psycholoog);
 • Het verstrekken van eten en drinken;
 • Schoonhouden van de woonruimte / huishoudelijke hulp.

 

Wat valt niet onder Zorgeloos Thuis:

 • Hulpmiddelen bijvoorbeeld een tillift of rolstoel. (WMO of eigen zorgverzekering)
 • Aanpassingen aan uw woning (WMO);
 • Medische basiszorg en huisarts (eigen zorgverzekering);
 • Medicatie (eigen zorgverzekering);
 • Vervoer (WMO).


Waar levert Zorgcentrum het Bildt Zorgeloos Thuis?

Wij kunnen helaas niet overal Zorgeloos Thuis bieden. Dit betekent dat we alleen in de geclusterde woonomgeving van Sint Annaparochie en Tzummarum dit product kunnen aanbieden. Vanwege mogelijke on-planbare zorg momenten werken we zoveel mogelijk samen met Thuiszorg Het Friese Land om de 24uurs momenten goed af te dekken.

Zorg op maat

U bespreekt de invulling van de zorg met de wijkverpleegkundige.  U bespreekt welke zorg Zorgcentrum het Bildt precies verleent, wie er komt en hoe laat. Die afspraken legt de wijkverpleegkundige samen met u vast in een zorgplan. In het zorgplan staan ook afspraken over de eventuele hulp die uw mantelzorger(s) bieden en over wat u belangrijk vindt (bijvoorbeeld privacy, geloofsovertuiging).

 

Individuele begeleiding of dagbesteding

Binnen Zorgeloos Thuis kunt u gebruik maken van een vorm van begeleiding/ dagbesteding. Dit kan individueel of op groepsniveau. Dit alles gebeurt in samenspraak met u, uw naaste familie en betrokken wijkverpleegkundige. Waar nodig wordt hierin ook de huisarts, SOG (specialist ouderen geneeskunde) of andere benodigde disciplines in betrokken. Als u gebruikt maakt van dagbesteding in groepsverband kan dit zowel in Nij Bethanie te Tzummarum of Beuckelaer te Sint Annaparochie. Afhankelijk van uw behoefte wordt gekeken wat de beste locatie voor u is.

 

Evalueren 

Zorgeloos Thuis biedt zorg en ondersteuning die bij uw situatie passen. Omdat uw situatie kan veranderen, wordt het zorgplan regelmatig met uw geëvalueerd. Indien nodig kan de zorg en ondersteuning dan worden aangepast: bijvoorbeeld tijdelijk extra thuiszorg, of uitbreiding van de dagbesteding. Soms kan het zo zijn dat de huidige indicatie niet toereikend is voor het gene u nodig heeft. Er kan dan in overleg met de Klantadviseur een aanvraag worden gedaan bij het CIZ voor ophoging van de WLZ indicatie.

 

Wat als thuis wonen niet meer gaat

Er kan zich een situatie voordoen waarin thuis blijven wonen niet meer gaat. En ook een tijdelijk verblijf in een zorgcentrum of verpleeghuis geen oplossing biedt. In die situatie kunnen we samen met u kijken naar de mogelijkheden van een verhuizing naar een zorginstelling.

 

Financiën en Zorgeloos Thuis

Als u zorg ontvangt uit de Wet langdurige zorg, moet u een eigen bijdrage betalen. U krijgt van het CAK een rekening met het bedrag dat u als eigen bijdrage moet betalen. Op www.hetcak.nl vindt u hierover alle uitleg. Hoeveel u zelf moet betalen, hangt af van uw inkomen, uw vermogen en de manier waarop uw zorg geleverd wordt. Als u thuis woont, is deze eigen bijdrage lager dan wanneer u in een instelling woont. Als u nu alvast wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, kunt u op www.hetcak.nl een proefberekening maken. Uw woonlasten vallen buiten Zorgeloos Thuis en blijft u zelf betalen.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen over de mogelijkheden van Zorgeloos Thuis voor uw situatie? Onze wijkverpleegkundige Johanna Nieuwhof helpt u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via info@zorgcentrumhetbildt.nl of via 0518-401532.