Kostenenverzekeringen

Kosten en verzekeringen

Kosten

Als u bij ons komt wonen worden de kosten van verpleging en verzorging betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz) Op de website van Zorginstituut Nederland staat een Wlz-kompas waar u kunt zien waar u recht op heeft. 

Er zijn ook producten en diensten die de Wlz niet vergoed. Deze betaalt u zelf.

Alle centrale kosten die u zelf moet betalen kunt u teruglezen in onze tarievenlijst.

Verzekeringen

Als u bij Het Bildt komt wonen, zorgen wij voor een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. De premies van deze verzekeringen betalen wij. Hiermee hoeft u dus niet meer om te zien naar uw verzekeringen. Wij ontzorgen u graag.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering zijn uw persoonlijke bezittingen (meubels, kleding, televisie etc.) verzekerd. Kostbaarheden zoals antiek en sieraden vallen niet onder de inboedelverzekering.

U bent voor een maximumbedrag van € 4500. —verzekerd. 

Wij raden u aan een aparte verzekering af te sluiten als u waardevolle spullen bezit. 

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die u zowel binnen als buiten de woonzorglocatie toebrengt aan anderen. Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt wordt uiteraard niet vergoed.

Zie ook onze folder de tarievenlijst en de folder wie betaalt wat.