Losse Illustraties Het Bildt16

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad bestaat uit bewoners, familieleden van bewoners en/of andere nauw betrokkenen. De raad functioneert volledig onafhankelijk en overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur en de verschillende teamleiders.

Onze cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met:

  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten;
  • het waarborgen van een goede communicatie tussen cliënten, familie en de directie;
  • het creëren van een prettige en veilige woonomgeving.

Wij geloven in de waarde van medezeggenschap en samen met de cliëntenraad zorgen we voor een zorgzame en ondersteunende omgeving waarin onze cliënten zich thuis voelen.

Neem contact op met de cliëntenraad via clientenraad@zorgcentrumhetbildt.nl

Zie ook onze folder Cliëntenraad.