Losse Illustraties Het Bildt10

Dagbesteding

Als uw mobiliteit beperkt is kan het zelfstandig thuis wonen soms moeilijk zijn. Vooral als uw sociale contacten met anderen en leeftijdsgenoten daardoor wordt beperkt. Dagbesteding kan dan een uitkomst zijn. Een gezellige en huiselijke plek waar u één of meerdere dagen of dagdelen per week terecht kunt.
Voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Dit kan via de Wmo, de Wlz of met een pgb.

Dagbesteding in Nij Bethanië

Onze dagbesteding bieden wij aan op locatie Nij Bethanië. In een sfeervolle en gezellige ontmoetingsruimte kunt u andere mensen ontmoeten. Er wordt samen met u gekeken hoe we de zelfredzaamheid in de thuissituatie zo goed mogelijk kunnen behouden of stimuleren. Onze dagbesteding wordt door professionele medewerkers begeleid. U bent een dag in een andere omgeving en kunt gezellig koffiedrinken, eten of deelnemen aan creatieve, sportieve of ontspanningsactiviteiten.

Vervoer

Wij vragen u in eerste instantie of uw familie of mantelzorger u kan halen en brengen. Mocht dat niet lukken dan kunt u contact opnemen met Connexa en kan ANWB AutoMaatje wellicht een uitkomst bieden.
Lukt dat niet, dan kijken we of er ruimte is in onze rolstoelbus. Hier is echter beperkt plaats en deze bus voornamelijk bedoeld voor personen die rolstoelafhankelijk zijn of anderszins een lichamelijke beperking hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs via telefoonnummer (0518) 40 15 32 of e-mail klantadviseur@zorgcentrumhetbildt.nl