Group 1802

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken en het beleid van de Raad van Bestuur. Op dit moment bestaat de RvT uit de volgende leden:

  • Mevrouw A. Wachter (voorzitter) uit Stiens;
  • Esther bij de Leij uit Stiens;
  • Mevrouw A. Romkema uit Leeuwarden;
  • De heer JW. Van Beem uit Dronryp;
  • De Heer J. Rubrech uit Enumatil

De Raad van Toezicht is bereikbaar via s.swart@zorgcentrumhetbildt.nl