Over Het Bildt

Wie zijn wij?

Het Bildt biedt al ruim 50 jaar zorg, welzijn, huisvesting en thuiszorg aan in onze regio. Dit doen we met bijna 300 medewerkers vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum. Wij vinden het belangrijk om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te laten leiden in de eigen vertrouwde omgeving.