Wonen

Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis. Helemaal als dit vanwege gezondheidsproblemen een noodzakelijke stap is. We geven u graag advies over onze mogelijkheden zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen.

Woonzorgcentrum

Het Bildt heeft twee woonzorglocaties: Beuckelaer in Sint Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum. Wanneer u hier gaat wonen, worden de kosten van verpleging en verzorging betaald via de Wet Langdurige Zorg (WLz). Voor het wonen in een woonzorgcentrum heeft u daarom een WLz-indicatie nodig.

Contact

Voor vragen over het wonen in één van onze woonzorgcentra kunt u contact opnemen met onze klantadviseur. Via telefoonnummer (0518) 40 15 32 of e-mail klantadviseur@zorgcentrumhetbildt.nl