Losse Illustraties Het Bildt

Ondernemingsraad

Onze OR speelt een belangrijke rol in het waarborgen van naleving van wetten en regels en geeft waardevol advies aan onze organisatie.

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers gehoord worden, overlegt de OR tien keer per jaar met de Raad van Bestuur en daarnaast heeft de OR twee keer per maand een eigen vergadering. Op deze manier komt de OR op voor de belangen voor het personeel van Het Bildt.

Neem contact op met de OR via or@zorgcentrumhetbildt.nl