Behandeling

Behandeling

Als u in één van onze woonzorglocaties komt wonen dan blijft de huisarts uw hoofdbehandelaar. 

Soms is het nodig dat er, naast uw huisarts, een specialist op het gebied van ouderenzorg meekijkt en de huisarts of het zorgteam adviseert.

Specialisten Ouderenzorg

Wij hebben een overeenkomst met Ouderenpraktijk Friesland.

Bij deze Ouderenpraktijk werken specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen. 

Als er specifieke medische of psychische omstandigheden zijn, dan schrijft de huisarts een verwijzing. De specialist ouderengeneeskunde en/of GZ-psycholoog kan in dat geval adviserend of tijdelijk als medebehandelaar optreden. Daarnaast geven de specialisten deskundigheidsbevordering aan onze zorgteams.

Paramedici

Omdat wij een WLz-zorgorganisatie zijn zonder behandeling, valt fysio- ergo- logotherapie en diëtiek onder uw eigen zorgverzekering. Net zoals toen u nog thuis woonde. Wanneer deze inzet nodig is, zal de huisarts dit veelal adviseren en een verwijzing schrijven. 

Alle paramedici komen aan huis. Voor fysiotherapie zijn er op de woonzorglocaties oefenruimten met apparatuur aanwezig. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs via telefoonnummer (0518) 40 15 32 of e-mail klantadviseur@zorgcentrumhetbildt.nl