Welzijn

Bij goede zorg hoort ook een goed welbevinden van onze ouderen. Het Bildt biedt daarin verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld dagbesteding.