Locaties

Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te laten leiden in de eigen vertrouwde omgeving. Gaat dat niet meer, dan kunnen mensen met veel plezier en met goede zorg wonen in onze locaties Beuckelaer en Nij Bethanië.