Losse Illustraties Het Bildt

Missie en visie

Missie

Het Bildt levert op praktische wijze een bijdrage aan de leefbaarheid (leven, werken, leren en wonen) van de streek. Wij willen zelf of met behulp van de andere partijen de huidige mogelijkheden op het gebied van zorg, service en dienstverlening daartoe aanwenden en waar nodig uitbreiden.

Visie

Het Bildt werkt vanuit de belevingsgerichte visie. Het is belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en hun eigen gekozen levenswijze kunnen voortzetten. Via goede zorg, dienstverlening en een goed activiteitenaanbod willen wij het de mensen mogelijk maken om tot op hoge leeftijd een actief en zelfstandig leven te leiden.