Volledigpakketthuis

Volledig Pakket Thuis

Dezelfde zorg en dienstverlening als in een zorginstelling, gewoon bij u thuis? Dat kan met Volledig Pakket Thuis (VPT) van Het Bildt. U blijft zelfstandig wonen, in uw eigen huis, met alle zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is. Zo kunt u op uw eigen manier uw leven voortzetten.

Wanneer komt u in aanmerking voor VPT?

U komt in aanmerking voor VPT als u een indicatie heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg. Deze indicatie kan verzilverd worden in de vorm van een VPT. Dit omvat verzorging en verpleging, onverwachte zorg (bijvoorbeeld ’s nachts), huishoudelijke hulp, de dagelijkse maaltijden of een vergoeding hiervoor.

Deurtoegang en alarmering

Als u ‘Volledig Pakket Thuis’ van ons afneemt adviseren wij u de woningtoegang goed en veilig te regelen. 

Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan kunnen we altijd bij u binnen komen. Vanuit veiligheid werken wij niet met sleutelkluisjes en adviseren we het gebruik van Telelock.  Dit systeem biedt meerdere mogelijkheden en is veilig. Ook adviseren wij u de personenalarmering via Telelock te regelen. Dit systeem geeft u ook de mogelijkheid in de nachturen terug te vallen op de zorgcentrale van Thuiszorg het Friese Land. Deze achterwacht is alleen bedoeld voor acute (medische) situaties en is niet voor geplande zorg, zoals bijvoorbeeld toiletgang. 

Waar levert Het Bildt VPT?

Helaas is het niet overal mogelijk om VPT te bieden. Alleen in de geclusterde woonomgeving van Sint Annaparochie en Tzummarum kunnen we dit aanbieden. We werken samen met Thuiszorg Het Friese Land om de 24-uurs zorgoproepen goed af te dekken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs via telefoonnummer (0518) 40 15 32 of e-mail klantadviseur@zorgcentrumhetbildt.nl