Aanleunwoning

Aanleun­woningen

Het Bildt verhuurt zelf geen woningen of aanleunwoningen. Hiervoor werken we samen met woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland.

Zelfstandig wonen in het ’t Súdderhoog, ’t Noorderhoog en Cingel in Sint Annaparochie

Wilt u zelfstandig wonen, maar toch veiligheid, hulp en zorg dichtbij, dan kan dat. 

In Sint Annaparochie zijn diverse seniorenhuurwoningen rond ons woonzorgcentrum Beuckelaer gevestigd. Als u in een van deze woningen woont, kunt u als u dat wilt een zorgpas, zorg, personenalarmering en faciliteiten van ons afnemen.

In Nij Bethanië zijn aanleunwoningen die aan het hoofdgebouw vast zitten. Ook hier kunt u gebruikt maken van de zorg, alarmering en faciliteiten die Nij Bethanië te bieden heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie over de zorg- en dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs via telefoonnummer (0518) 40 15 32 of e-mail klantadviseur@zorgcentrumhetbildt.nl

Contact Wonen NoordWestFriesland

Wilt u meer informatie over woningverhuur, dan kunt u terecht bij Wonen NoordWestFriesland.

Het kantoor van Wonen NWF is van 9.00 – 12.00 uur geopend. 

Van maandag t/m donderdag is het kantoor geopend op afspraak. 

Telefoon (0518) 40 98 00 

e-mail info@wonennwf.nl