Group 1802

Woonzorglocatie Nij Bethanië

Nij Bethanië is een kleinschalige locatie waar ongeveer 18 bewoners met een Wlz-indicatie wonen.

Aanleunwoningen

Aan het gebouw zijn 14 aanleunwoningen verbonden waar we ook Wlz-zorg bieden.
Dit is mogelijk met een indicatie Volledig Pakket Thuis en daarnaast leveren we ook thuiszorg als u hiervoor een indicatie heeft.
De aanleunwoningen worden door Wonen Noordwest Friesland verhuurd. Voor de bewoners is er 24 uur per dag professionele zorg beschikbaar. Ons restaurant biedt elke dag verse maaltijden en is er een uitgebreid welzijnsaanbod.

Dagbesteding

In Nij Bethanië bieden we ook dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen. De dagbesteding vindt plaats in ontmoetingsruimte De Lyte.

Op de wachtlijst?

Heeft u al een indicatie en staat u op de wachtlijst? We verzoeken u vriendelijk om ons te informeren bij een verandering in uw persoonlijke situatie of als de zorgvraag is veranderd. Mogelijk kunnen we samen met u een passende oplossing zoeken.

Contact

Voor vragen over het wonen in Nij Bethanië kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs via telefoonnummer (0518) 40 15 32 of e-mail klantadviseur@zorgcentrumhetbildt.nl

Meer weten over de aanleunwoningen?

Voor vragen over de verhuur van een aanleunwoning kunt u contact opnemen met Wonen Noordwest Friesland.

Openingstijden

Het kantoor van Wonen NWF is van 9.00 – 12.00 uur geopend voor publiek. Van maandag t/m donderdag zijn zij in de middag geopend op afspraak. 

Telefoonnummer 0518 – 409 800 
e-mail info@wonennwf.nl