Tijdelijkverblijf

Tijdelijk verblijf

Soms lukt het thuis tijdelijk niet meer. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of na een val thuis. U kunt dan tijdelijk bij ons verblijven. We hebben een aantal gemeubileerde appartementen waar 24 uurs alarmopvolging mogelijk is en zorg wordt geboden. De zorg is erop gericht dat u terug kunt naar uw eigen huis. Het tijdelijk verblijf is voor een bepaalde periode geldig.

Eerstelijnsverblijf (ELV)

De aanvraag om kortdurend bij ons te verblijven verloopt via de huisarts of het ziekenhuis. Zij vragen dan een ELV-indicatie aan. Vervolgens bekijkt het Regionale Triagepunt Friesland waar plaatsing mogelijk is. Ook bekijken zij of Het Bildt een contract heeft met uw zorgverzekeraar om eerstelijnszorg te mogen bieden. Is dit niet het geval, dan moet u voor opname contact opnemen met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en eventuele financiële gevolgen.


Als wij plek hebben en de zorgverzekering is gecheckt, dan neemt het Triagepunt contact met ons op en krijgen wij uw overdracht meegestuurd. De huisarts die aan Het Bildt verbonden is, neemt vervolgens de medische zorg over gedurende de periode dat u bij ons verblijft.

Meer informatie

Voor meer informatie kun u contact opnemen met onze klantadviseurs via telefoonnummer (0518) 40 15 32 of e-mail klantadviseur@zorgcentrumhetbildt.nl