Privacybeleid

Privacy

Het Bildt neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Dit geldt voor de gegevens van onze cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers, belangstellenden en andere relaties. We verwerken en bewaren alleen de persoonsgegevens die we voor onze bedrijfsvoering nodig hebben en we houden ons strikt aan de geldende wet- en regelgeving.

Onze organisatie neemt proactieve maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Om onze inspanningen op dit gebied te coördineren en te bewaken, hebben we een externe functionaris gegevensbescherming: Gerhard van der Haar van Privacy in Business. Hij is bereikbaar via gerhard@privacyinbusiness.nl.

Aan het uitwisselen van persoonsgegevens met onze zorgpartners in de keten, stellen we dezelfde hoge beschermingseisen die we zelf hanteren. Voor elektronische gegevensuitwisseling vragen we altijd expliciete toestemming van de betrokkene. Voordat we dergelijke uitwisselingen uitvoeren, informeren we u duidelijk over uw rechten over de gegevensuitwisseling, hoe u deze rechten kunt uitoefenen en waarvoor we de gegevensuitwisseling nodig hebben.

Wilt u weten welke persoonsgegevens we van u hebben verzameld, verwerkt en/of bewaard? U heeft het recht hier inzage in te krijgen. Als u vermoedt dat we (onterecht) gegevens over u hebben, kunt u dit kenbaar maken via info@zorgcentrumhetbildt.nl.

We nemen daarna contact met u op om te bespreken hoe we uw vraag het beste kunnen beantwoorden. 

Voor statistische doeleinden houden we op onze website algemene bezoekgegevens bij, maar deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Deze gebruiken we om onze website te verbeteren voor onze bezoekers. De gegevens die u mogelijk via ons contactformulier invult, gebruiken we uitsluitend om uw vraag te beantwoorden.