Voorverwijzers

Voor verwijzers

Zoekt u passende ondersteuning voor uw cliënt? Of wilt u een cliënt naar ons doorverwijzen? Op deze pagina vindt u specifieke verwijsinformatie.

Opname Wlz

U kunt 5 dagen per week contact opnemen met de Klantadviseur via klantadviseur@zorgcentrumhetbildt.nl 

Zij zijn op de hoogte van onze wachtlijst en onze mogelijkheden.

Opname eerstelijnsverblijf (ELV)

Wilt u een cliënt aanmelden, dan kunt u contact opnemen met het Triage Punt Friesland via telefoonnummer (088) 512 77 77. Wij zijn aangesloten bij Herstelzorg.frl en geven hen dagelijks de actuele stand van zaken door van beschikbare plekken.

Behandelteam

Wij hebben een overeenkomst met het behandelteam Ouderenpraktijk Friesland.

Als verwijzer kunt u een beroep doen op de kennis en expertise van het behandelteam.  

Voor vragen, advies en meer informatie kunt u contact met hen opnemen via telefoonnummer  (0518) 22 60 40 of e-mail ouderenpraktijkfriesland@ezorg.nl