Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  24-uurszorg of nachtopvang

  Onder kortdurend verblijf verstaan we 24-uurszorg of nachtopvang. Beuckelaer en Nij Bethanië beschikken over een aantal kamers voor kortdurend verblijf.

   

  Kortdurend verblijf in een zorgcentrum is soms nodig door bijvoorbeeld extra zorg na een ziekenhuis opname of om de partner te ontlasten.

  Meer informatie

  Voor informatie over kortdurend verblijf kunt u contact met ons opnemen:

  telefoonnummer: 0518 - 40 15 32

  email: info@zorgcentrumhetbildt.nl

   

  Wij helpen u graag!