24-uurszorg of nachtopvang

Onder kortdurend verblijf verstaan we 24-uurszorg of nachtopvang. Beuckelaer en Nij Bethanië beschikken over een aantal kamers voor kortdurend verblijf (ELV).

 

Kortdurend verblijf in een zorgcentrum is soms nodig door bijvoorbeeld extra zorg na een ziekenhuis opname of om de partner te ontlasten.

Meer informatie

Voor informatie over kortdurend verblijf kunt u contact met ons opnemen:

telefoonnummer: 0518 - 40 15 32

email: info@zorgcentrumhetbildt.nl

 

Wij helpen u graag!