Groepsverzorging

De groepsverzorging is bedoeld voor cliënten met geheugen- en oriëntatiestoornissen met behoefte aan dagstructuur. 

 

Activiteiten

De cliënten van de groepsverzorging kunnen deelnemen aan alle activiteiten die er in ons zorgcentrum zijn zoals gymnastiek, kegelen, handwerken, toneel of zang. Hierbij wisselen actie en rust elkaar af. De groepsactiviteiten zijn er op gericht om de cliënten te stimuleren en te activeren. Doel is vooral het behoud van eigenwaarde van de cliënten en de sociale contacten te bevorderen. We houden rekening met interesses en capaciteiten van de cliënten.

 

 

Begeleiding

Met een vast team van medewerkers wordt op deskundige wijze begeleiding gegeven aan o.a. dementerende cliënten, die hierdoor langer in hun eigen omgeving (het zorgcentrum) kunnen blijven wonen.
Met inzet en enthousiasme geven zij de aandacht die deze cliënten nodig hebben. In een gezellige, huiselijke sfeer wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt en daar tussen door vinden diverse activiteiten plaats.

Voorop staat dat we de cliënten in een gezellige omgeving ontvangen. De cliënten moeten zich op hun gemak voelen en weten dat ze een beroep op ons kunnen doen. Hierdoor ontstaat een sfeer van vertrouwen en geborgenheid. We hebben de beschikking over een gezellige woonruimte.

 

Psycho-geriatrisch

De activiteiten liggen vaak op het gebied van huishoudelijke karweitjes zoals afwassen, afstoffen, koken, bakken, planten en vogels verzorgen, koper poetsen of bloemstukjes maken. Andere activiteiten zijn: geheugenspel, bewegingsspel, zingen, boodschappen doen, wandelen, voorlezen, TV kijken, gesprekken voeren en sjoelen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze groepsverzorging kunt u contact met ons opnemen: telefoonnummer 0518-401532 / email info@zorgcentrumhetbildt.nl