Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Groepsverzorging

  De groepsverzorging is bedoeld voor cliënten met geheugen- en oriëntatiestoornissen met behoefte aan dagstructuur.

   

  Activiteiten

  De cliënten van de groepsverzorging kunnen deelnemen aan alle activiteiten die er in ons zorgcentrum zijn zoals gymnastiek, kegelen, handwerken, toneel of zang. Hierbij wisselen actie en rust elkaar af. De groepsactiviteiten zijn er op gericht om de cliënten te stimuleren en te activeren. Doel is vooral het behoud van eigenwaarde van de cliënten en de sociale contacten te bevorderen. We houden rekening met interesses en capaciteiten van de cliënten.

   

  Dagindeling

  09.30 uur    gymnastiek

  10.00 uur    koffiedrinken
  10.30 uur    activiteit
  11.30 uur    tafeldekken, eten, afruimen en afwassen
  13.00 uur    rusten
  14.30 uur    thee drinken en een activiteit
  16.00 uur    koffie drinken, krant lezen, tv-kijken of een andere activiteit
  17.30 uur    tafeldekken, eten, afruimen en afwassen
  19.00 uur    tv-kijken, iets drinken en een activiteit

  20.45 uur    de cliënten gaan naar hun eigen appartement

  Begeleiding

  Met een vast team van medewerkers wordt op deskundige wijze begeleiding gegeven aan o.a. dementerende cliënten, die hierdoor langer in hun eigen omgeving (het zorgcentrum) kunnen blijven wonen.
  Met inzet en enthousiasme geven zij de aandacht die deze cliënten nodig hebben. In een gezellige, huiselijke sfeer wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt en daar tussen door vinden diverse activiteiten plaats.

  Voorop staat dat we de cliënten in een gezellige omgeving ontvangen. De cliënten moeten zich op hun gemak voelen en weten dat ze een beroep op ons kunnen doen. Hierdoor ontstaat een sfeer van vertrouwen en geborgenheid. We hebben de beschikking over een gezellige woonruimte.

   

  Psycho-geriatrisch

  De activiteiten liggen vaak op het gebied van huishoudelijke karweitjes zoals afwassen, afstoffen, koken, bakken, planten en vogels verzorgen, koper poetsen of bloemstukjes maken. Andere activiteiten zijn: geheugenspel, bewegingsspel, zingen, boodschappen doen, wandelen, voorlezen, TV kijken, gesprekken voeren en sjoelen.

   

  Meer informatie

  Voor meer informatie over onze groepsverzorging kunt u contact met ons opnemen: telefoonnummer 0518-401532 / email info@zorgcentrumhetbildt.nl