Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Stage en opleiding

  Ieder jaar wordt beoordeeld of er een aantal opleidingsplaatsen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) open worden gesteld. De ene keer is dat een verkort opleidingstraject voor gediplomeerde helpenden en de andere keer kan het de reguliere opleidingsweg zijn.

   

  Ook zijn er ruime stagemogelijkheden voor de beroepsopleidende leerweg (BOL).

  Natuurlijk krijgt ook het zittend personeel voldoende opleidingsmogelijkheden aangeboden. Het budget voor opleidingen ligt binnen de CAO verpleeg- en verzorgingshuizen op 1% van de loonsom.

  Voor stageplaatsen kun je contact opnemen met de praktijkbegeleider A.Wiersma - Minnema, a.wiersma@zorgcentrumhetbildt.nl

  Maatschappelijke stage!

  In 2018 organiseren wij een paar dagen voor leerlingen om hun maatschappelijke stage te vervullen.

  Op zaterdag 3 februari, 3 maart en 31 maart is er een grote schoonmaakdag van rollators en rolstoelen van de bewoners. Je kunt je aanmelden voor deze dagen via welzijn@zorgcentrumhetbildt.nl.

   

  Voor overige vragen over maatschappelijke stage kun je contact opnemen met mevrouw A. Wiersma - Minnema, a.wiersma@zorgcentrumhetbildt.nl

   

  Zorgcentrum het Bildt is erkend door sbb-leerbedrijf 

  sbb-leerbedrijf

  Contact opnemen

  Lees hier onze Privacyverklaring.
  Invulvelden met een * zijn verplicht in te vullen.

  Zorgcentrum het Bildt spant zich in om een goede werkgever te zijn. Door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ruime aandacht voor opleiding en ruimte in de invulling van de eigen functie.

  "Medewerkers maken de organisatie:
  om goede zorg te verlenen is gekwalificeerd en gemotiveerd personeel nodig"