Stage en opleiding

Ieder jaar wordt beoordeeld of er een aantal opleidingsplaatsen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) open worden gesteld. De ene keer is dat een verkort opleidingstraject voor gediplomeerde helpenden en de andere keer kan het de reguliere opleidingsweg zijn.

 

Ook zijn er ruime stagemogelijkheden voor de beroepsopleidende leerweg (BOL).

Natuurlijk krijgt ook het zittend personeel voldoende opleidingsmogelijkheden aangeboden. Het budget voor opleidingen ligt binnen de CAO verpleeg- en verzorgingshuizen op 2% van de loonsom.

Voor stageplaatsen kun je contact opnemen met de praktijkopleider Francien Nachtnebel, f.nachtnebel@zorgcentrumhetbildt.nl

Maatschappelijke stage!

Voor vragen over maatschappelijke stage kun je contact opnemen met mevrouw Francien Nachtnebel, f.nachtnebel@zorgcentrumhetbildt.nl

 

Zorgcentrum het Bildt is erkend door sbb-leerbedrijf 

sbb-leerbedrijf

Zorgcentrum het Bildt spant zich in om een goede werkgever te zijn. Door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ruime aandacht voor opleiding en ruimte in de invulling van de eigen functie.

"Medewerkers maken de organisatie:
om goede zorg te verlenen is gekwalificeerd en gemotiveerd personeel nodig"