De ondernemingsraad (OR) moet de wensen van de werknemers aan de werkgever duidelijk maken. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overeg voeren met de werkgever. Zij overleggen over het ondernemingsraadbeleid en de personeelsbelangen. De Ondernemingsraad kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen (het personeel). De werkgever moet de OR in staat stellen de werknemers van het bedrijf te kunnen raadplegen en moet dus ook de werknemers in de gelegenheid stellen hieraan mee te werken. 


Samenstelling Ondernemingsraad 

Jantine van der Zee (voorzitter)                    

Geartsje Tamminga (secretaris)

Samantha Osinga                        

Jenny Nagel                             

Marijke de Vries                       

Geesje Douma                         

Sandra Lemstra          

Annemieke Teertstra