Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Onafhankelijke cliëntenraad

  Zorgcentrum het Bildt streeft ernaar kwaliteit van zorg en passende ondersteuning te bieden aan alle cliënten. Binnen het zorgcentrum komt de cliëntenraad op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
  De cliëntenraad telt 7 leden en wordt gevormd door bewoners, familie van bewoners en/of direct betrokkenen. De cliëntenraad is onafhankelijk en overlegt regelmatig met de leiding van het zorgcentrum.
  De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft.

   

   

  Taken en aandachtsgebieden van de cliëntenraad

  • Behartigen van gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
  • Aandacht hebben voor goede communicatie met cliënten, familie en directie.
  • Zorgen voor een prettige en veilige woonomgeving.

  Hoe ziet de praktijk er uit?

  We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar, in de meeste gevallen is de directie bij de vergaderingen aanwezig.

  Er wordt overlegd over allerlei zaken zoals nieuw- en verbouwplannen, huisregels, kwaliteit van de zorg, activiteiten die georganiseerd worden, kortom over alle zaken die voor u van belang zijn om op een kwalitatief goede manier in het zorgcentrum te wonen.

  De cliëntenraad benadert bewoners om te weten hoe zij over verschillende zaken denken. U kunt zelf ook de leden van de cliëntenraad vragen stellen, uw mening geven en van informatie voorzien.
  Neemt u gerust contact met hen op. Als zij het antwoord op uw vraag niet direct weten, gaan zij dit voor u uitzoeken. Zie ook de folder Cliëntenraad.

  U kunt ook bellen met het secretariaat, wij komen graag bij u langs om uw wensen of ideeën te bespreken.

  Secretariaatsadres
  Beuckelaerstraat 25
  9076 DA St.-Annaparochie

  T    (0518) 41 91 91
  E    clientenraad@zorgcentrumhetbildt.nl

  Contact opnemen

  Lees hier onze Privacyverklaring.
  Invulvelden met een * zijn verplicht in te vullen.