Zorgcentrum het Bildt heeft 80 erkende zorgplaatsen in Beuckelaer en 14 erkende zorgplaatsen in Nij Behanië. Zorgcentrum het Bildt biedt dagverzorging in op verschillende locaties. Ons gebouw Beuckelaer is met een gang verbonden met de aanleunwoningen van  't Súdderhoog en het Van Harenshuus. 't Noorderhoog ligt ook direct naast Beuckelaer. Bij Nij Bethanië zijn ook aanleunwoningen. De bewoners van de aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland kunnen een beroep doen op de dienstverlening van Zorgcentrum het Bildt.

 

Het werk wordt verricht door circa 250 medewerkers en meer dan 130 vrijwilligers.

 

De stichting werkt volgens een ‘Raad van Toezicht-model’. De dagelijkse eindverantwoording ligt in handen van de Raad van Bestuur.

Andere diensten van Zorgcentrum het Bildt:

  • Zorgpas
  • Thuiszorg
  • Maaltijdenservice
  • Restaurant
  • Groepsverzorging
  • Ondersteunende begeleiding
  • Hulp bij huishouden