Zorgcentrum het Bildt heeft 80 erkende zorgplaatsen in Beuckelaer en 14 erkende zorgplaatsen in Nij Behanië. Zorgcentrum het Bildt biedt dagverzorging in op verschillende locaties. Ons gebouw Beuckelaer ligt in het centrum van St.- Annaparochie en is met een gang verbonden met de aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland: 't Súdderhoog en het Van Harenshuus. 't Noorderhoog ligt ook direct naast Beuckelaer. Bij Nij Bethanië in Tzummarum zijn ook aanleunwoningen die worden verhuurd door Wonen Noordwest Friesland. De bewoners van de aanleunwoningen kunnen gebruik maken van de dienstverlening van Zorgcentrum het Bildt.

 

Het werk wordt verricht door circa 250 medewerkers 130 vrijwilligers. Het organogram wordt op dit moment geactualiseerd.

 

De stichting werkt volgens een ‘Raad van Toezicht-model’. De dagelijkse eindverantwoording ligt in handen van de Raad van Bestuur (directeur-bestuurder)

Het bestuur volgt de Governancecode Zorg.

Andere diensten van Zorgcentrum het Bildt:

  • Zorgpas
  • Thuiszorg
  • Maaltijdenservice
  • Restaurant
  • Groepsverzorging
  • Ondersteunende begeleiding