Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Zorgcentrum het Bildt heeft 80 erkende zorgplaatsen in Beuckelaer en 14 erkende zorgplaatsen in Nij Behanië. Zorgcentrum het Bildt biedt dagverzorging in op verschillende locaties. Ons gebouw Beuckelaer is met een gang verbonden met de aanleunwoningen van  't Súdderhoog en het Van Harenshuus. 't Noorderhoog ligt ook direct naast Beuckelaer. Bij Nij Bethanië zijn ook aanleunwoningen. De bewoners van de aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland kunnen een beroep doen op de dienstverlening van Zorgcentrum het Bildt.

   

  Het werk wordt verricht door circa 200 medewerkers en meer dan 100 vrijwilligers.

  Het deskundigheids- en opleidingsniveau van de medewerkers vindt u hier.


  De stichting werkt volgens een ‘Raad van Toezicht-model’. De dagelijkse eindverantwoording ligt in handen van de Raad van Bestuur.

  Andere diensten van Zorgcentrum het Bildt:

  • Zorgpas
  • Thuiszorg
  • Maaltijdenservice
  • Restaurant
  • Groepsverzorging
  • Ondersteunende begeleiding
  • Hulp bij huishouden

  Contact opnemen

  Lees hier onze Privacyverklaring.
  Invulvelden met een * zijn verplicht in te vullen.