Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP-Wzd)

 

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt desgewenst ondersteuning te krijgen van een clientenvertrouwenspersoon Wzd. De clientvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en staat partijdig naast de cliënt/vertegenwoordiger. De ondersteuning is gratis.

 

Onvrijwillige zorg is zorg waar u zich tegen verzet. Dit kan over van alles gaan. Over begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. Bijvoorbeeld medicijnen die u moet innemen of een dieet dat u moet volgen. Onvrijwillige zorg gaat ook over dingen die u wilt, maar niet mag. Bijvoorbeeld naar buiten gaan, iemand bellen of bezoek ontvangen.

 

Tijdens de coronacrisis is er een noodverordening van kracht die boven de Wet zorg en dwang staat, maar die bij cliënten en vertegenwoordigers wellicht wel vragen en/of emoties oproepen en waar u mogelijk graag over wilt praten. Gedurende de coronacrisis is de vertrouwenspersoon ook beschikbaar voor gewoon een luisterend oor. 

  

De vertrouwenspersoon kan:

helpen bij het helder krijgen van uw probleem. Helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over uw probleem. De gesprekken samen voorbereiden. Ondersteunen in gesprekken die gaan over uw onvrijwillige zorg. Helpen bij het schrijven van brieven of mails. Een klachtenprocedure ondersteunen.

 

U of uw wettelijk vertegenwoordiger kan de vertrouwenspersoon Petra de Wijn bereiken door:

·         Te bellen naar 06-82532493 of 085-4874012 (algemeen nummer).

·         Een mail te sturen naar petradewijn@quasir.nl