Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP-Wzd)

Wet zorg en dwang

De Wzd bepaalt dat cliënten die onvrijwillige zorg ontvangen, recht hebben op kosteloze ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Onvrijwillige zorg is zorg waartegen een cliënt zich verzet. Dit kan gaan over bejegening, verpleging en behandeling. De Cliëntenvertrouwenspersoon is partijdig aan de cliënt en biedt ondersteuning in wat hij of zij wil bereiken. De CVP werkt niet voor de zorgaanbieder en is onafhankelijk.

 

Graag stel ik me bij deze aan u voor; Ik ben Sippie Stoelwinder, de Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgcentrum het Bildt. 

 

Wat kan ik voor bewoners doen?

-          U kun bij mij uw verhaal kwijt

-          Helpen bij het helder krijgen van uw probleem

-          Helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over uw probleem

-          Samen met u gesprekken voorbereiden die gaan over uw onvrijwillige zorg

-          Helpen bij het schrijven van brieven of mails die gaan over uw onvrijwillige zorg

-          U ondersteunen bij het doorlopen van een klachtenprocedure

Ik ben bereikbaar via mijn eigen telefoonnummer: 06-82044353, of via het algemene nummer van Quasir; 085-4874012. U kunt mij ook mailen op sippiestoelwinder@quasir.nl

Schroom niet om mij te bellen of appen! Ik ben er voor u als cliënt/bewoner van Zorgcentrum het Bildt.

 

Praat gerust Frysk! Dat kin ik ek.

 

afbeelding1