Vanaf half april 2020 is Leeuwarder Courant journalist Andre Horjus 10 weken achterelkaar in Beuckelaer geweest om te horen hoe het in coronatijd gaat in het zorgcentrum.

Bewoners, personeel en de clientenraad zijn aan het woord geweest. 

 

In gesprek met Atje Tadema

In gesprek met Holst Meijer

In gesprek met Elly Koster

In gesprek met Rinze Wassenaar

In gesprek met Pytsje Ladenius

In gesprek met Klaske van der Veen - Krol

In gesprek met Dirk Machiela

In gesprek met Biense en Betty Hoogland - Terpstra

In gesprek met Tineke Hornstra en Jos Grit

In gesprek met Jet van der Kooy - Miedema