Locatie Beuckelaer

Zorgcentrum het Bildt biedt in Beuckelaer huisvesting aan 80 cliënten met een Wlz indicatie. 

Als zorgcentrum bieden wij zorg op maat, ook voor bewoners met geheugenproblemen.

Daarnaast hebben wij tijdelijke kamers voor herstelzorg (kortdurend verblijf), bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

 

Voor meer informatie over wonen in Beuckelaer kunt u contact opnemen met de klantadviseurs van Zorgcentrum het Bildt, 0518- 401 532.

 

Wij verlenen ook 24uurs zorg aan bewoners met een Wlz indicatie in de aanleunwoningen rondom Beuckelaer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige van Zorgcentrum het Bildt, 0518-401 532.

 

Voor informatie over andere zorgverleners in de regio verwijzen wij u naar Zorgkantoor Friesland: telefoonnummer 058-29 13 827 of www.zorgkantoorfriesland.nl.

 

Indien u al over een indicatie beschikt en op de wachtlijst van Zorgcentrum het Bildt staat en uw persoonlijke situatie of zorgvraag verandert, dan vragen wij u ons zo spoedig mogelijk hierover te informeren.Wij willen namelijk graag samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Kosten voor bewoners van Beuckelaer

Zorgcentrum het Bildt is een Wlz-instelling. Behoudens de eventuele bijdrage voor waskosten en tvaanslutiing, worden er geen aanvullende kosten in rekening gebracht bij bewoners. Informatie over het wonen in Zorgcentrum het Bildt kunt u vinden in op de pagina Welkom in ZhB. Informatie over het wonen in een Wlz-instelling kunt u vinden in de brochures van het Zorginstituut Nederland en het CIZ. Deze staan bij Documenten & Brochures.

 

 

 

Zelfstandig wonen in het 't Súdderhoog, 't Noorderhoog en de Cingel in St.- Annaparochie

 

 

 

Zorgcentrum het Bildt levert thuiszorg en diensten in aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland, die gekoppeld zijn aan Beuckelaer. Voor meer informatie over wonen in een aanleunwoning kunt u bellen met Wonen Noordwest Friesland, 0518-409 800.