Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Locatie Beuckelaer

  Zorgcentrum het Bildt biedt in Beuckelaer huisvesting aan 80 cliënten met een Wlz indicatie. 

  Als zorgcentrum bieden we u zorg op maat. Wij beschikken ook over groepsverzorging voor circa 10 dementerende ouderen.

  Daarnaast hebben wij tijdelijke kamers voor herstelzorg (kortdurend verblijf), bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

   

  Voor meer informatie over wonen in Beuckelaer kunt u contact opnemen met Zorgcentrum het Bildt, 0518- 401 532.

   

  Voor informatie over andere zorgverleners in de regio verwijzen wij u naar Zorgkantoor Friesland: telefoonnummer 058-29 13 827 of www.zorgkantoorfriesland.nl.

   

  Indien u al over een indicatie beschikt en op de wachtlijst van Zorgcentrum het Bildt staat en uw persoonlijke situatie of zorgvraag verandert, dan vragen wij u ons zo spoedig mogelijk hierover te informeren.Wij willen namelijk graag samen met u naar een passende oplossing zoeken.

  Kosten voor bewoners van Beuckelaer

  Zorgcentrum het Bildt is een Wlz-instelling. Behoudens de eventuele bijdrage voor waskosten en kabelaanslutiing, worden er geen aanvullende kosten in rekening gebracht bij bewoners. Informatie over het wonen in Zorgcentrum het Bildt kunt u vinden in op de pagina Welkom in ZhB. Informatie over het wonen in een Wlz-instelling kunt u vinden in de brochures van het Zorginstituut Nederland en het CIZ. Deze staan bij Documenten & Brochures.

   

   

   

  Zelfstandig wonen in het 't Súdderhoog, 't Noorderhoog en de Cingel in St.- Annaparochie

   

   

   

  Zorgcentrum het Bildt levert thuiszorg en diensten in aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland, die gekoppeld zijn aan Beuckelaer. Voor meer informatie over wonen in een aanleunwoning kunt u bellen met Wonen Noordwest Friesland, 0518-409 800.