In Beuckelaar en Nij Bethanië zijn veel voorzieningen aanwezig. Hieronder ziet u welke faciliteiten er beschikbaar zijn.

Zorgcentrum het Bildt kan diensten verlenen aan de cliënten in de aanleunwoningen.

 

Winkeltje

In Beuckelaer is een winkeltje 't Bijekorfy waar u op verschillende dagen en openingstijden uw dagelijkse boodschappen kunt halen. 't Bijekorfy beschikt over een divers assortiment en onze winkelmedewerkers begroeten u graag.
De winkelmedewerkers bezorgen eventueel aan huis. De openingstijden staan op de kabelkrant en op het winkeltje.

 

Bij Nij Bethanië zijn verkooppunten van lokale winkels komen diverse (rijdende) winkels. Welke dit zijn en op welke dagen is op te vragen bij de receptie van Nij Bethanië.

 

Bibliotheek

Iedere week komen twee vrijwilligers in Beuckelaer om de gelezen boeken in te nemen en andere uit te geven. Ook hier kunnen zorgpashouders gratis gebruik van maken. Op de leestafel in de centrale hal en het restaurant liggen bladen en kranten zoals de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en de Bildtse Post.

 

Zaalverhuur

Het is mogelijk om in Beuckelaer en Nij Bethanië diverse ruimten te huren voor uw eigen feestjes en/of activiteiten. Informeer bij de receptie naar de mogelijkheden en de tarieven.

 

 

Pedicure

De pedicure komt op afspraak in Zorgcentrum het Bildt. U kunt zelf een afspraak maken.

Dames- en herenkapper

De kapper komt op afspraak in Beuckelaer en Nij Bethanië. U kunt zelf een afspraak maken.

 

De telefoonnummers van de pedicure en de kapper staan op de kapsalon.

 

Technische dienst

Tijdens uw verblijf in ons zorgcentrum kunt u bij technische mankementen een beroep doen op de service van onze eigen technische dienst.
Heeft u vragen op dit gebied dan kunt u zich wenden tot de verzorging die er voor zorgdraagt dat de technische dienst u bezoekt.
Als u uw appartement betrekt zien wij graag dat u in overleg met de technische dienst uw wandversiering ophangt. Dit om eventuele beschadigingen van leidingen te voorkomen.
Het vervangen van kapotte lampen uit eigen hang- en schemerlampen komt voor eigen rekening. Lampen die kapot gaan in de plafonnières van uw appartement worden gratis vervangen.

 

Als Zorgpashouder kunt u een beroep doen op onze technische dienst voor kleine klusjes, zoals:

 

  • het vervangen van lampen op moeilijk bereikbare plaatsen
  • het ophangen van lampen
  • het ophangen van schilderijen en dergelijke
  • het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen, zoals een extra bel of beugels voor extra houvast.

Extra faciliteiten:

  • Assistentie bij aanvraag hulpmiddelen is gratis.
  • Eigen busvervoer.
  • Bruikleen rolstoel.
  • Kerkdienst op zondagavond.