Stichting Zorgcentrum het Bildt heeft twee locaties in gemeente Waadhoeke. 

Beuckelaer en Nij Bethanië. Beuckelaer staat in het hart van St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum.

Zorgcentrum het Bildt is eigenaar van Beuckelaer. Nij Bethanië wordt gehuurd van Wonen Noordwest Friesland.

 

De nieuwbouw van Beuckelaer opende in april 2014 officieel haar deuren.

Het vernieuwde Nij Bethanië is in april 2017 geopend.

Wat doet Zorgcentrum het Bildt nog meer?

Zorgcentrum het Bildt geeft ook verzorging aan ouderen en andere geïndiceerden in de gemeente Waadhoeke. Daarnaast biedt Zorgcentrum het Bildt 24/7 ook allerlei vormen van zorg en diensten bij mensen thuis in de aanleunwoningen in St.-Annaparochie: 't Súdderhoog, 't Noorderhoog, Van Harenshuus en de nabije omgeving. En in de aanleunwoningen van Nij Bethanië in Tzummarum. Daarbij wordt nauw samengewerkt met zorgaanbieders in de regio.