Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Stichting Zorgcentrum het Bildt heeft twee locaties in gemeente Waadhoeke. 

  Beuckelaer en Nij Bethanië. Beuckelaer staat in het hart van St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum.

  Zorgcentrum het Bildt is eigenaar van Beuckelaer. Nij Bethanië wordt gehuurd van Wonen Noordwest Friesland.


  Zorgcentrum het Bildt is H.K.Z. gecertificeerd, een kwaliteitscertificaat dat garant staat voor goede zorg!

   

  De nieuwbouw van Beuckelaer opende in april 2014 officieel haar deuren.

  Het vernieuwde Nij Bethanië is in april 2017 geopend.

  Wat doet Zorgcentrum het Bildt nog meer?

  Zorgcentrum het Bildt geeft ook verzorging aan ouderen en andere geïndiceerden in de gemeente Waadhoeke. Daarnaast biedt Zorgcentrum het Bildt 24/7 ook allerlei vormen van zorg en diensten bij mensen thuis in de aanleunwoningen in St.-Annaparochie: 't Súdderhoog, 't Noorderhoog, Van Harenshuus en de nabije omgeving. En in de aanleunwoningen van Nij Bethanië in Tzummarum. Daartoe wordt nauw samengewerkt met zorgaanbieders in de regio.