Wij proberen u zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van de maatregelen die wij treffen om het coronavirus buiten de deuren te houden. 

Onze bewoners (en hun eerste contactpersonen), thuiszorgcliënten, zorgpashouders, vrijwilligers en personeel worden rechtstreeks op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. 

Op deze website vindt u de maatregelen in hoofdlijnen.

 

Informatie over:

Laatste nieuws

Bezoek aan Beuckelaer en Nij Bethanie

Bezoek aan Nije Fenne

De maaltijdbezorging

De zorgpas activiteiten

De activiteiten in Beuckelaer en Nij Betanie

De inzet van vrijwilligers

Hoe u ons kunt helpen gedurende de coronacrisis