Wonen 

Zorgcentrum het Bildt biedt huisvesting aan mensen met een Wlz-indicatie.

Ons gebouw Beuckelaer in het centrum van St.- Annaparochie is in 2012-2014 grondig verbouwd en beschikt over moderne appartementen.

 

Nij Bethanië staat in Tzummarum is in 2016/2017 volledig verbouwd en beschikt over moderne appartementen.

Meer informatie

Voor meer informatie over wonen en zorg in Beuckelaer en Nij Bethanië of over de aanvraag van een Wlz indicatie kunt u contact met ons opnemen: 

telefoonnummer: 0518- 401 532

email: info@zorgcentrumhetbildt.nl

 

Wij helpen u graag!