Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Wonen 

  Zorgcentrum het Bildt biedt huisvesting aan mensen met een Wlz-indicatie.

  Ons gebouw Beuckelaer in het centrum van St.- Annaparochie is in 2012-2014 grondig verbouwd en beschikt over moderne appartementen.

   

  Nij Bethanië staat in Tzummarum is in 2016/2017 volledig verbouwd en beschikt over moderne appartementen.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over wonen en zorg in Beuckelaer en Nij Bethanië of over de aanvraag van een Wlz indicatie kunt u contact met ons opnemen: 

  telefoonnummer: 0518- 401 532

  email: info@zorgcentrumhetbildt.nl

   

  Wij helpen u graag!