Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

    Zorgcentrum het Bildt heeft op beide locaties een uitgebreid welzijnsprogramma.

    Door professionele activiteitenbegeleiders en vrijwilligers worden veel activiteiten georganiseerd voor bewoners en zorgservicepas abonnees.

    Dit varieert van wekelijkse activiteiten zoals koffiedrinken, borreluurtje, muziek of film tot een uitgebreid zomerprogramma met leuke uitstapjes.