Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  De vrijwilliger is niet meer weg te denken uit onze samenleving. 

  Ook in ons zorgcentrum leveren de vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het woon- en leefklimaat van de cliënten.

  Vrijwilligerswerk betekent een bijdrage aan welzijn! Op verschillende manieren kunnen vrijwilligers bij Zorgcentrum het Bildt ondersteuning verlenen:

  • het assisteren bij ontspanningsactiviteiten
  • het assisteren bij dagverzorging
  • het assisteren bij groepsverzorging
  • het begeleiden van bewoners naar het ziekenhuis of de specialist
  • het bezoeken van bewoners
  • het assisteren in de bibliotheek
  • het assisteren in de winkel
  • het maken van het krantje (huisorgaan)

   

  Bij Zorgcentrum het Bildt gaan we met vrijwilligers om zoals we met vast personeel omgaan. De rechten en plichten worden in een vrijwilligersovereenkomst vastgelegd. Kosten die door de vrijwilliger gemaakt worden kunnen worden vergoed.

  Ieder jaar wordt er een feestelijke avond georganiseerd voor vrijwilligers en personeel.

   

  Voor meer informatie over het werken als vrijwilliger bij Zorgcentrum het Bildt kunt u contact opnemen met Nienke Stap, 0518-401532.

  Hoe wordt u vrijwilliger?

  Als u vrijwilliger wilt worden bij Zorgcentrum het Bildt kunt u contact opnemen met Nienke Stap, de coördinator Vrijwilligers. U kunt u ook via e-mail opgeven.

  Emailadres: info@zorgcentrumhetbildt.nl

   

  Na een gesprek met de coördinator zullen er afspraken worden gemaakt over de start, de begeleiding en de evaluatie van het vrijwilligerswerk.

  Contact opnemen

  Lees hier onze Privacyverklaring.
  Invulvelden met een * zijn verplicht in te vullen.