De Raad van Toezicht van Stichting Zorgcentrum het Bildt bestaat uit de volgende leden:

 

Mevrouw A. Wachter (voorzitter) uit Stiens;

Mevrouw I. Fennema (vice-voorzitter) uit Leeuwarden;

Mevrouw A. Groothoff uit Raerd;

De heer H. Konst uit Joure;

Mevrouw A. Jaarsma uit Leeuwarden.

Documenten

Rooster van aftreden

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Bestuur

Klokkenluidersregeling ZhB

Beleid onkostenvergoeding Raad van Bestuur

 

Jaarverslag RvT 2019 

Jaarverslag RvT 2018

Jaarverslag RvT 2017

Jaardocument 2016

 

De RvT is lid van de www.nvtz.nl

 

Bereikbaarheid

U kunt de Raad van Toezicht bereiken via de bestuurssecretaris,

Marja van der Meer: email m.vandermeer@zorgcentrumhetbildt.nl

telefoon 0518-401532.