De Raad van Toezicht van Stichting Zorgcentrum het Bildt bestaat uit de volgende leden:

 

Mevrouw A. Wachter (voorzitter) uit Stiens;

De heer H. Konst uit Joure;

Mevrouw A. Romkema uit Leeuwarden;

De heer JW. Van Beem uit Dronryp;

De Heer J. Rubrech uit Enumatil

 

De stichting werkt met het Raad van Toezicht model. De dagelijkse aansturing van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur (directeur-bestuurder).

Wij volgen de Governancecode Zorg.