Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  De Raad van Toezicht van Stichting Zorgcentrum het Bildt bestaat uit de volgende leden:

   

  Mevrouw A. Wachter (voorzitter) uit Stiens;

  Mevrouw G. van der Weg (secretaris) uit Minnertsga;

  Mevrouw I. Fennema (vice-voorzitter) uit Leeuwarden;

  De heer A. Spijksma uit Stiens;

  Mevrouw A. Groothoff uit Raerd;

  De heer H. Konst uit Joure;

  Mevrouw A. Jaarsma uit Leeuwarden.

   

   

  Documenten

  Rooster van aftreden

  Reglement Raad van Toezicht

  Reglement Raad van Bestuur

   

  Jaarverslag RvT 2017

  Jaardocument 2016

   

  De RvT is lid van de www.nvtz.nl

   

  Bereikbaarheid

  U kunt de Raad van Toezicht bereiken via het bestuurssecretariaat.

  Marja van der Meer: email m.vandermeer@zorgcentrumhetbildt.nl

  telefoon 0518-401532.

  Contact opnemen

  Lees hier onze Privacyverklaring.
  Invulvelden met een * zijn verplicht in te vullen.