Mevrouw A. Visser vormt het éénhoofdig Raad van Bestuur van Stichting Zorgcentrum het Bildt.

Mevrouw Visser heeft geen nevenfuncties.