De brochure over de klachtenbehandeling van Zorgcentrum het Bildt

 

Zorgcentrum het Bildt maakt gebruik van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. 

Telefoonnummer klachtenfunctionaris: 06-48 44 55 38

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Verdere informatie is te vinden op www.quasir.nl

logo-quasir-voor-op-website-(0