De brochure over de klachtenbehandeling van Zorgcentrum het Bildt

 

Zorgcentrum het Bildt maakt gebruik van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. 

Telefoonnummer klachtenfunctionaris: 06-48 44 55 38

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Verdere informatie is te vinden op www.quasir.nl

logo-quasir-voor-op-website-(0

 

Voor klachten over de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) geldt een andere afhandeling. 

Als u vragen heeft over de uitvoering van de Wet zorg en dwang dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang,

Jikkie Teakema

085-4874012, 06-82517952 | JikkieTeakema@quasir.nl 

De vertrouwenspersoon kan:

helpen bij het helder krijgen van uw probleem. Helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over uw probleem. De gesprekken samen voorbereiden. Ondersteunen in gesprekken die gaan over uw onvrijwillige zorg. Helpen bij het schrijven van brieven of mails. Een klachtenprocedure ondersteunen.