Locatie Nij Bethanië

Zorgcentrum het Bildt biedt in Nij Bethanië huisvesting aan Wlz cliënten. 

In Nij Bethanië is een dagcentrum voor mensen uit de buurt met een indicatie wmo-begeleiding. 

 

Voor meer informatie over wonen, zorg en welzijn in Nij Bethanië kunt u contact opnemen met de locatiemanager van Nij Bethanië, 0518-744 103.

 

Voor informatie over andere zorgverleners in de regio verwijzen wij u naar Zorgkantoor Friesland: telefoonnummer 058-29 13 827 of www.zorgkantoorfriesland.nl.

 

Indien u al over een indicatie beschikt en op de wachtlijst van Zorgcentrum het Bildt staat en uw persoonlijke situatie of zorgvraag verandert, dan vragen wij u ons zo spoedig mogelijk hierover te informeren.Wij willen namelijk graag samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Kosten voor bewoners van Nij Bethanië

Zorgcentrum het Bildt is een Wlz-instelling. Behoudens de eventuele bijdrage voor waskosten en kabelaanslutiing, worden er geen aanvullende kosten in rekening gebracht bij bewoners. Informatie over het wonen in Zorgcentrum het Bildt kunt u vinden op de pagina Welkom in ZhB. Informatie over het wonen in een Wlz-instelling kunt u vinden in de brochures van het Zorginstituut Nederland en het CIZ. Deze staan bij Documenten & Brochures. 

 

Zelfstandig wonen in Nij Bethanië in Tzummarum

 

Zorgcentrum het Bildt levert thuiszorg en diensten in aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland, die gekoppeld zijn aan Nij Bethanië. Voor meer informatie over wonen in een aanleunwoning kunt u bellen met Wonen Noordwest Friesland, 0518-409 800.