De stichting Zorgcentrum het Bildt is ontstaan in 1988 door een fusie van Beuckelaer en de Vlaswiek, beide in St.- Annaparochie. In 1994 is men begonnen met renovatiewerkzaamheden in Beuckelaer en de aanbouw van een nieuwe vleugel. In november 1995 werd deze grote verbouwing voltooid en zijn de bewoners van locatie Vlaswiek  verhuisd naar Beuckelaer. De Vlaswiek is in 1995 afgestoten.

 

Beuckelaer is van 2012 tot 2014 geheel gerenoveerd en gemoderniseerd.

 

In 2016 heeft Zorgcentrum het Bildt de zorg en welzijn in Nij Bethanië in Tzummarum overgenomen. Het gebouw wordt gehuurd van Wonen Noordwest Friesland.

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio. Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.