Er hebben zich ruim 100 reünisten aangemeld, van heel veel verschillende periodes. In verband met de privacywetgeving kunnen wij helaas geen lijst van deelnemers publiceren. Dus laat u verrassen wie er allemaal zijn. De reünie is van 15.00 - 18.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur). Locatie: het restaurant van Beuckelaer. 

  

In 2019 bestaat Beuckelaer 60 jaar. Dit willen we graag vieren. De laatste week van september wordt daarom een feestweek. Eén van de activiteiten in deze week is een reünie. Deze reünie is voor (oud)personeelsleden, (oud)vrijwilligers en (oud)bestuurders van Beuckelaer en De Vlaswiek. De reünie is op vrijdagmiddag 27 september 2019 in Beuckelaer. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

En vertel het verder. Omdat niet alle oud collega's in beeld zijn, moeten wij het vooral hebben van mond-tot-mond. 


Heb je foto's van Beuckelaer? In de feestweek willen wij graag oude foto's van Beuckelaer tentoonstellen. Je kunt de foto's meesturen met het inschrijfformulier voor de reünie of mailen naar reunie@zorgcentrumhetbildt.nl.

Vragen kun je ook stellen via reunie@zorgcentrumhetbildt.nl  


Klik hier om je aan te melden