Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  In 2019 bestaat Beuckelaer 60 jaar. Dit willen we graag vieren. De laatste week van september wordt daarom een feestweek. Eén van de activiteiten in deze week is een reünie. Deze reünie is voor (oud)personeelsleden, (oud)vrijwilligers en (oud)bestuurders van Beuckelaer en De Vlaswiek. De reünie is op vrijdagmiddag 27 september 2019 in Beuckelaer. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier.

   

  En vertel het verder. Omdat niet alle oud collega's in beeld zijn, moeten wij het vooral hebben van mond-tot-mond.

   

  Heb je foto's van Beuckelaer? In de feestweek willen wij graag oude foto's van Beuckelaer tentoonstellen. Je kunt de foto's meesturen met het inschrijfformulier voor de reünie of mailen naar reunie@zorgcentrumhetbildt.nl.

  Vragen kun je ook stellen via reunie@zorgcentrumhetbildt.nl  


  Klik hier om je aan te melden