In december 2017 hebben wij een tevredenheidsonderzoek gehouden onder cliënten en mantelzorgers.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de beleving van de cliënten en mantelzorgers op het gebied van persoonsgerichte zorg zoals beschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die per januari 2017 als wettelijk kader dient voor de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Door cliënten en mantelzorgers te vragen naar hun ervaringen met de geboden zorg kan er voor verschillende aspecten van de zorg worden vastgesteld wat goed gaat en waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Klik hier voor de uitkomsten van cliënten en familie op de meest positieve- en de minst positieve punten. Verder kunt u lezen welke verbeterpunten de organisatie gaat uitzetten n.a.v. de minst positieve punten.

Contact opnemen

Lees hier onze Privacyverklaring.
Invulvelden met een * zijn verplicht in te vullen.

Wonen

Zorgcentrum het Bildt biedt huisvesting en zorg in St.-Annaparochie, op onze prachtige locatie Beuckelaer. Ons gebouw Beuckelaer in het centrum van St.- Annaparochie is in 2012-2014 grondig verbouwd en beschikt over moderne appartementen.

 

Daarnaast bieden we huisvesting aan 14 cliënten in Tzummarum, locatie Nij Bethanië. Nij Bethanië staat in Tzummarum is in 2016/2017 volledig verbouwd en ook daar hebben we moderne appartementen ter beschikking.

 

Wonen

Thuiszorg

Wilt u graag thuis blijven wonen, maar kunt u niet alles meer alleen. Dan biedt onze thuiszorg uitkomst.

 

Thuiszorg is zorg op maat in uw eigen huis. Uw vraag staat centraal. Soms is er veel intensieve hulp nodig. Soms is tijdelijke hulp of een kort bezoek per dag voldoende.

Wij leveren een grote diversiteit aan zorgdiensten, zoals hulp bij wassen/douchen en aankleden, hulp bij het verstrekken en geven van medicijnen en bijvoorbeeld insuline spuiten.

 

Thuiszorg

Maaltijdenservice

Zorgcentrum het Bildt bezorgt warme maaltijden aan huis en heeft een eigen restaurant. Al jaren maken veel mensen gebruik van deze service. De maaltijden zijn van zeer goede kwaliteit en voldoen aan alle richtlijnen die de wet voorschrijft.

 

Restaurant

Bewoners van het zorgcentrum, externe maaltijdgebruikers en zorgpashouders kunnen er ook voor kiezen om de warme maaltijd in ons restaurant van Beuckelaer te gebruiken.

 

Maaltijdenservice