Stichting Zorgcentrum het Bildt zoekt voor haar Raad van Toezicht

een nieuw lid dat op voordracht van de Cliëntenraad zitting neem.

 

Stichting Zorgcentrum het Bildt is een zelfstandige organisatie met een breed aanbod van zorg en welzijn op het Bildt en omliggende gemeenten. Wij bieden: verpleging en verzorging in onze woon-zorglocatie Beuckelaer - thuiszorg - huishoudelijke hulp aan huis - dagcentra in St.-Annaparochie en Minnertsga - maaltijdvoorziening uit eigen keuken - welzijn voor bewoners en zorg-servicepashouders.

 

Zorgcentrum het Bildt werkt vanuit de belevingsgerichte visie. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf keuzes maken, de regie over hun eigen leven houden en hun eigen gekozen levenswijze kunnen voortzetten. Via goede zorg, dienstverlening en een goed activiteitenaanbod willen wij mensen stimuleren tot op hoge leeftijd een actief en zelfstandig leven te leiden. Zorgcentrum het Bildt onderscheidt zich door haar zelfstandigheid en het Bildts aigene. Er zijn ruim 200 medewerkers  en 100 vrijwilligers actief. De omzet van de stichting bedraagt circa €5 miljoen. Afgelopen jaren is het zorgcentrum volledig verbouwd en gemoderniseerd. Op dit moment zijn wij samen met Wonen Noordwest Friesland bezig met de herontwikkeling van het woon-zorgcentrum in Tzummarum.

 

Profiel lid Raad van Toezicht

•Heeft ervaring met en is in staat om het beleid van een complexe organisatie op hoofdlijnen op strategisch niveau te beoordelen en het toezicht hierop uit te voeren.

•Toont maatschappelijke betrokkenheid en heeft gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen.

•Beschikt over een sterk netwerk in NW-Fryslân.

•Beschikt over zorginhoudelijke kennis.

Het uitgebreide profiel kunt u hier lezen.

 

Ingangsdatum van toetreding is 1 april 2016.

Informatie kunt u opvragen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer R. Goeman, telefoonnummer 0518-404808.

 

Belangstellenden kunnen tot 27 februari 2016 reageren.

Via e-mail aan:  a.tadema@zorgcentrumhetbildt.nl

Of per post aan:

Zorgcentrum het Bildt

t.a.v. A Tadema - Postma

Postbus 35

9076 ZN  St.- Annaparochie