Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  september 2017

   

  Zorgcentrum het Bildt zoekt twee leden voor haar cliëntenraad

   

  Cliëntenraad

  De cliëntenraad praat mee over het beleid, de zorg en het welzijn van de cliënten van Zorgcentrum het Bildt. Dit zijn bewoners, cliënten met thuiszorg, cliënten van de maaltijdservice en cliënten met een zorgservicepas van locatie Beuckelaer en locatie Nij Bethanië.  De gesprekspartner van de cliëntenraad is de Raad van Bestuur van Zorgcentrum het Bildt.  De cliëntenraad bestaat uit 7 leden.

   

  In de praktijk zijn de leden cliënten, familieleden van cliënten en anderen die zich betrokken voelen bij Zorgcentrum het Bildt.

   

  We zijn op zoek naar twee nieuwe enthousiast leden die:

  -bij voorkeur komen vanuit locatie Nij Bethanië in Tzummarum;

  -zich betrokken voelen bij de doelgroep;

  -onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntbelang;

  -zich willen verdiepen in de zorg c.q. thuiszorg;

  -kunnen samenwerken;

  -voldoende tijd en energie hebben;

  -kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;

  -contact onderhouden met cliënten en hun achterban;

  -mee willen denken over de toekomst van Zorgcentrum het Bildt.

   

  De cliëntenraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar op maandagmiddag vanaf 16.00 uur. Het betreft een onbetaalde functie.

   

  Reageren

  Wilt u of uw familie reageren op deze vacature? Stuur dan een brief naar Cliëntenraad Zorgcentrum het Bildt, Beuckelaerstraat 25, 9076 DA te St.-Annaparochie of via email naar clientenraad@zorgcentrumhetbildt.nl

   

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad, Tineke Hornstra, tel. 0518 – 401969 of met de secretaris, Jos Grit, tel. 0518 – 419191.