Ouderenzorgorganisaties Zorgcentrum het Bildt, Leppehiem en Hof en Hiem intensiveren samenwerking 
 
Zorgcentrum het Bildt, Mienskipssintrum Leppehiem en Zorggroep Hof en Hiem slaan de handen verder ineen. Met de nauwere samenwerking willen de kleinschaligere zorgorganisaties ernaar streven ook in de toekomst zelfstandig te blijven. Zo blijft goede zorg in de regio gewaarborgd.   

 

Nog beter inspelen zorgvraag Friese ouderen
De versteviging van de samenwerking zal voornamelijk plaatsvinden in de backoffice. Door onder andere intensief kennis te delen willen de organisaties zich verder ontwikkelen en continueren. “Door de beoogde doelen goed vast te leggen en met elkaar te kijken hoe we elkaar kunnen versterken zien wij een goede toekomst voor het bieden van ouderenzorg in de regio”, aldus Inge Scholing, namens alle drie bestuurders. Uiteindelijk moet de intensievere samenwerking leiden tot het nog beter kunnen inspelen op de zorgvraag van de ouderen in Friesland. Het Bildt, Leppehiem en Hof en Hiem werken al jaren samen op het gebied van opleiden van medewerkers. Gezamenlijk bieden zij samen met ROC Friese Poort een inservice-opleiding aan waar carrièreswitchers en herintreders een leerwerktraject kunnen volgen tot Maatschappelijk Verzorgende IG.