In december 2017 hebben wij een tevredenheidsonderzoek gehouden onder cliënten en mantelzorgers.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de beleving van de cliënten en mantelzorgers op het gebied van persoonsgerichte zorg zoals beschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die per januari 2017 als wettelijk kader dient voor de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Door cliënten en mantelzorgers te vragen naar hun ervaringen met de geboden zorg kan er voor verschillende aspecten van de zorg worden vastgesteld wat goed gaat en waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Klik hier voor de uitkomsten van cliënten en familie op de meest positieve- en de minst positieve punten. Verder kunt u lezen welke verbeterpunten de organisatie gaat uitzetten n.a.v. de minst positieve punten.