St.-Annaparochie, 9 maart 2016

 

Zorgcentrum het Bildt en Wonen Noordwest Friesland zien  nieuwe kansen voor Nij Bethanië in Tzummarum!

 

De herontwikkeling van het woon-zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum is weer een stap dichterbij. Wonen Noordwest Friesland en Zorgcentrum het Bildt hebben een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om van Nij Bethanië weer een volwaardig centrum voor wonen, zorg en welzijn voor de regio te maken. De uitkomst van het onderzoek is positief. Er zijn nu en in de toekomst voldoende ouderen in Tzummarum en de omliggende dorpen die zorg en welzijn nodig hebben. Beide partijen hebben besloten om nu de volgende stap te zetten en de plannen verder uit te werken. 

 

Nadat Noorderbreedte vorig jaar september is gestopt met het verlenen van zorg in Nij Bethanië, heeft Wonen Noordwest Friesland een nieuwe partner gezocht. Zorgcentrum het Bildt uit

St.-Annaparochie heeft het stokje overgenomen en levert vanaf september zorg aan de huurders van de aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland. Tegelijkertijd zijn beide partijen gezamenlijk een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van herontwikkeling van het woon-zorgcentrum. Met als doel om er weer een volwaardig centrum voor wonen, zorg en welzijn in de regio te realiseren.

 

Dit haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. De volgende stap is het uitwerken en formaliseren van de overeenkomsten tussen beide partijen. Daarnaast wacht Wonen Noordwest Friesland nog op goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen. Als dit er ligt kan het vastgoed worden overgenomen van Noorderbreedte. Verder is voor het verkrijgen van een sluitende exploitatie en het verkrijgen van vergunning voor de verbouwing de medewerking van de gemeente Franekeradeel noodzakelijk. Op basis van de definitieve overeenkomsten en als het eigendom in handen is van Wonen Noordwest Friesland, kan de herontwikkeling een definitief ‘go’ krijgen van de toezichthouders van beide organisaties.

 

De stand van zaken van de herontwikkeling van Nij Bethanië en de plannen die beide partijen met het complex hebben, worden vanavond gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.

 

----------------------------------

Noot voor de redactie: (niet voor publicatie)

Nadere informatie omtrent dit bericht kan worden verkregen bij:

Zorgcentrum het Bildt, mevrouw Atje Tadema, Raad van Bestuur, telefoonnummer 0518 401532.

Wonen Noordwest Friesland, de heer Rein Hagenaars, bestuurder, telefoonnummer 0518 409800 of via mail m.c.g.m.hagenaars@wonennwf.nl voor het maken van een belafspraak.