Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  december 2016

   

  Op dit moment wordt Nij Bethanie in Tzummarum grondig verbouwd. Wonen Noordwest Friesland, eigenaar van het gebouw, is opdrachtgever voor de verbouwing.

  Omdat Zorgcentrum het Bildt per 1 februari 2017 wil starten met 24-uurs zorg, zijn wij nauw betrokken bij de verbouwing.

  De verbouwing loopt nog volgens planning.

   

  Vanaf begin volgend jaar is Tzummarum weer een modern wooncentrum, met zorg en welzijn rijker.

  Er zijn dan 14 appartementen met 24-uurs zorg en aanleunwoningen met zorg.

  U kunt gebruik maken van maaltijdservice, iedere vers uit de keuken van Beuckeaer.

  Het vernieuwde atrium wordt het centrum van welzijn, met een gevarieerd activtiteitenprogramma.

   

  Wilt u informatie over het wonen, zorg en welzijn in Nij Bethanië? Dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via telefoonnummer 0518-744103.