december 2016

 

Op dit moment wordt Nij Bethanie in Tzummarum grondig verbouwd. Wonen Noordwest Friesland, eigenaar van het gebouw, is opdrachtgever voor de verbouwing.

Omdat Zorgcentrum het Bildt per 1 februari 2017 wil starten met 24-uurs zorg, zijn wij nauw betrokken bij de verbouwing.

De verbouwing loopt nog volgens planning.

 

Vanaf begin volgend jaar is Tzummarum weer een modern wooncentrum, met zorg en welzijn rijker.

Er zijn dan 14 appartementen met 24-uurs zorg en aanleunwoningen met zorg.

U kunt gebruik maken van maaltijdservice, iedere vers uit de keuken van Beuckeaer.

Het vernieuwde atrium wordt het centrum van welzijn, met een gevarieerd activtiteitenprogramma.

 

Wilt u informatie over het wonen, zorg en welzijn in Nij Bethanië? Dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via telefoonnummer 0518-744103.