St.- Annaparochie, 2 november 2017

 

Nij Bethanië in Tzummarum is boppeslach voor dorp en regio!

 

Nij Bethanië, centrum voor wonen, zorg en welzijn in Tzummarum, is in trek.

 

Alle appartementen in Nij Bethanië zijn binnenkort bewoond. Dit is veel eerder dan verwacht en is volgens de initiatiefnemers een bevestiging dat er behoefte is aan een zorgvoorziening in Tzummarum en omstreken. In 2016 hebben Wonen Noordwest Friesland en Zorgcentrum het Bildt uit St. – Annaparochie samen de herontwikkeling van Nij Bethanië opgepakt. Dit vanuit de visie dat mensen die zorg nodig hebben zo lang als mogelijk in hun eigen omgeving moeten kunnen blijven wonen. In april 2017 is het verbouwde centrum officieel geopend.  

 

“By de start fan Nij Bethanië seine wy, as wy nei twa jier fol sitte dan dogge wy it goed. Mar dat nei trijefearns jier alle wenten bewenne binne is boppe ferwachting”, zegt  Atje Tadema – Postma, bestuurder van Zorgcentrum het Bildt.

 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het aantrekkelijk maken van het gebouw en de omgeving, maar vooral ook aan het opbouwen van een stabiel team van zorgpersoneel en vrijwilligers. Dat dit harde werken geen windeieren heeft gelegd blijkt uit het feit dat er veel vraag is naar wonen in Nij Bethanië. Op dit moment zijn 11 appartementen bewoond door mensen die 24-uurszorg nodig hebben. In de overige appartementen wonen mensen die zichzelf kunnen redden met ondersteuning van thuiszorg en dagbesteding. De gezamenlijke activiteiten zijn in de centrale ruimte van het gebouw. Sinds kort is er een dagcentrum in Nij Bethanië voor ouderen uit het dorp en omgeving. Met daarbij de fysiotherapeut en de kapsalon biedt Nij Bethanië een totaalpakket voor haar bewoners en Tzummarum.

 

Wonen Noordwest Friesland is eigenaar van het gebouw en Zorgcentrum het Bildt verzorgt zorg en welzijn.