Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Hoe gaat het met de verbouwing?

   

  maart 2017

   

  De eerste appartementen zijn opgeleverd en de eerste nieuwe bewoners wonen in Nij Bethanië.

  Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de afronding van de verbouwing.

  En het wordt prachtig!

  In april organiseren wij een open dag voor alle belangstellenden.

  Als u informatie wilt over wonen, zorg en welzijn in Nij Bethanië dan kunt u contact opnemen met Grietje de Boer (0518-744103)

   

  De folder over Nij Bethanië kunt u hier downloaden.