Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Dagcentrum in Nij Bethanië te Tzummarum

   

  Woont u zelfstandig maar heeft u behoefte aan ondersteuning bij een prettige dag invulling? Wij helpen we u hier graag bij!

  In dagcentrum Nij Bethanië kunt u onder begeleiding van onze medewerkers in groepsverband activiteiten doen die u leuk vindt, of iets wat u graag wilt leren. Wij bieden een gezellige sfeer, houden rekening met uw wensen en behoeften en geven structuur aan de dag. Bovendien doet u op het dagcentrum nieuwe sociale contacten op.

  Het dagcentrum Nij Bethanië is iedere dinsdag geopend van 9.30 tot 16.00 uur.

  Hebt u interesse of vragen? Dan kunt u terecht bij Margreet van der Wal, telefoonnummer 0518-401532 of email info@zorgcentrumhetbildt.nl