Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

     

    In 2018 organiseren wij een paar dagen voor leerlingen om hun maatschappelijke stage te vervullen.

    Op zaterdag 3 februari, 3 maart en 31 maart is er een grote schoonmaakdag van rollators en rolstoelen van de bewoners. Je kunt je aanmelden voor deze dagen via welzijn@zorgcentrumhetbildt.nl.

     

    Voor overige vragen over maatschappelijke stage kun je contact opnemen met mevrouw A. Wiersma - Minnema, a.wiersma@zorgcentrumhetbildt.nl